Akademia Leona Koźmińskiego

System rekrutacyjny

Rekrutacja on-line dla kandydatów na Prawnicze seminarium doktorskie
Kandydaci, zainteresowani uczestnictwem w Prawniczym Seminarium Doktorskim, proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz dołączenie wymaganych dokumentów:

• Skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich (suplement wymagany jest do dyplomu wydanego od 2005 roku)
• Opis zainteresowań badawczych/wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej Pobierz
• CV
• Fotografia
• Opłatę rekrutacyjną w wysokości 300,00 zł należy wpłacić korzystając z opcji dostępnej w formularzu zgłoszeniowym
Jeśli wcześniej wypełniłeś formularz zgłoszeniowy Zaloguj się

Błąd !

Uwaga

Sukces