Akademia Leona Koźmińskiego

System rekrutacyjny


Rekrutacja on-line dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim
Witamy w panelu rejestracji on-line na studia prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego. Niniejsza strona przeznaczona jest dla kandydatów na studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim. Rejestracja on-line równoznaczna jest z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, będącego jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji. Następnie prosimy o przybycie do Biura Rekrutacji w siedzibie Uczelni, ul. Jagiellońska 59, pokój D 128 z kompletem wymaganych dokumentów. Po dokonaniu rejestracji można ponownie zalogować się poprzez podanie swojego numeru kandydata oraz numeru PESEL.Rekrutacja on-line dla kandydatów Prawnicze seminarium doktorskie
Kandydaci, zainteresowani uczestnictwem w Prawniczym Seminarium Doktorskim, proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dokonania płatności opłaty rekrutacyjnej oraz dołączenie wymaganych dokumentów: • Kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem (suplement wymagany jest do dyplomu wydanego od 2005 roku); • List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań badawczych; • CV; • Fotografia; • Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić korzystając z opcji dostępnej w formularzu zgłoszeniowym • Opcjonalnie do dokumentów można dołączyć wstępny projekt rozprawy doktorskiej. Nie jest on jednak niezbędnym warunkiem przyjęcia. Po dokonaniu rejestracji można ponownie zalogować się poprzez podanie swojego numeru kandydata oraz numeru PESEL.
Jeśli wcześniej wypełniłeś formularz zgłoszeniowy Zaloguj się

Błąd !

Uwaga

Sukces